Till innehåll på sidan

Jobb väntar för dig som valt yrkesprogram

Publicerad: 2018-08-29

Cirka 80 procent av unga med examen från ett yrkesprogram hade arbete tre år senare. Men alla arbetar inte med det de utbildat sig till.

Många av de ungdomar som tog examen från gymnasieskolan 2014 hade arbete som huvudsaklig sysselsättning tre år senare, det vill säga våren 2017.

Cirka 80 procent av de examinerade från yrkesprogrammen 2014 hade arbete som huvudsaklig sysselsättning tre år senare. Det motsvarar ungefär 21 100 examinerade. Totalt var det 10 procent av de som examinerats från yrkesprogrammen 2014 som huvudsakligen studerade – fler kvinnor än män.

Bland de med examen från ett högskoleförberedande program hade knappt 60 procent studier som huvudsaklig sysselsättning. En större andel kvinnor än män studerade. Ungefär 40 procent hade dock istället arbete som huvudsaklig sysselsättning, vilket motsvarar ungefär 19 400 examinerade.

Antalet yrkesutbildade som har arbete som huvudsaklig sysselsättning är alltså enbart något högre än antalet som har arbete som huvudsaklig sysselsättning trots att de saknar yrkesutbildning. Det beror dels på att färre har läst och tagit examen från yrkesprogram och dels på att många arbetar efter examen från högskoleförberedande program.

Huvudsaklig sysselsättning våren 2017

Antal examinerade kvinnor

Diagram

YP=Yrkesprogram, HP=Högskoleförberedande program

Antal examinerade män

Diagram

YP=Yrkesprogram, HP=Högskoleförberedande program

Av de med studier som huvudsaklig sysselsättning hade knappt hälften arbete vid sidan om studierna. Det var mycket vanligare bland kvinnor än män.

Fick jobb – men inte inom sitt yrkesområde

Långt ifrån alla med en yrkesexamen som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning tre år efter examen har ett för utbildningen relevant yrke. Av de totalt 26 000 examinerade från yrkesprogram hade 11 200 tre år efter examen ett arbete som huvudsaklig sysselsättning som överensstämde helt eller till stor del med utbildningen. Bland männen motsvarar det en andel på drygt 6 av 10 och 4 av 10 bland kvinnorna.

Överensstämmelse mellan arbete och utbildning

Bland examinerade från yrkesprogram jämfört med huvudsaklig sysselsättning våren 2017.

Antal examinerade kvinnor

Diagram

YP=Yrkesprogram

Antal examinerade män

Diagram

YP=Yrkesprogram

Vanligaste yrkena

Inom vilka yrken arbetar då de med en högskoleförberedande examen? Den senaste uppgiften avser alla som haft något arbete under 2015, det vill säga året efter examen. De tre vanligaste yrken bland kvinnor var Restaurang- och köksbiträden m.fl., Vårdbiträden och Butikssäljare, dagligvaror. De tre vanligaste yrken bland män var Lager- och terminalpersonal, Butikssäljare, dagligvaror samt Restaurang- och köksbiträden m.fl.

Fakta

Våren 2017 genomfördes undersökningen Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan. Undersökningen var en kombinerad enkät- och telefonintervjuundersökning och riktade sig till avgångna från gymnasieskolan 2013/14, det vill säga den första årgången som genomgått den reformerade gymnasieskolan.

Fler resultat från undersökningen hittar du på Inträdet på arbetsmarknaden. Där finns bland annat en analyserande rapport, samtliga enkätsvar och en Excelfil som visar vilka yrken som är vanligast bland de som jobbat 2015, det vill säga året efter examen.

Inträdet på arbetsmarknaden

Mer information om vilka yrken som man kan utbilda sig till i gymnasieskolan som det finns störst efterfrågan på framöver finns på Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad.

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Kontakt

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se