Till innehåll på sidan

Distrikt

Här hittar du övergripande information om distriktsindelningen som bygger på 1999 års församlingsindelning. För ytterligare information, vänd dig till Lantmäteriet som ansvarar för distriktsindelningen.

Folkbokföring sker numera på fastighet, eventuell lägenhet och i kommun. Distriktsindelningen infördes i folkbokföringsdatabasen den 1 januari 2016 och man kan få information inom vilket distrikt en person är folkbokförd. Indelningen är baserad på en justerad version av den församlingsindelning som gällde den 31 december 1999.

Justeringarna sker genom att enklaver som uppfyller följande kriterier exkluderas:

  • Enklaven utgör max fem procent av församlingens totala areal
  • Enklaven inte innehåller en kyrka
  • Enklaven har fem eller färre folkbokförda inom ytan år 2014
  • Ingen justering mot dagens kommun- och/eller fastighetsgräns görs.

Distriktsindelningen ska vara stabil såtillvida att den inte kommer att ändras i framtiden. Distriktsgränserna behöver inte följa vare sig fastighets- eller kommungränser.

Distriktsindelningen

Distrikt i kodnummerordning (xlsx)

Lantmäteriet ansvarar för distriktsindelningen. Du hittar all information på deras webbplats.

Information om distriktsindelningen

Om du har frågor kan du vända dig till Lantmäteriets geodatasupport.

Lantmäteriets geodatasupport

Kontakta oss