Till innehåll på sidan

Återrapport – Utbildningsområdet

Lämna uppgifterna

Logga in

Återrapporten är en sammanställning av uppgifter som huvudmannen eller huvudmannens skolenheter har skickat in till SCB. Den är inte att betrakta som officiell statistik utan ska ses som ett stöd i uppgiftslämnandet och en möjlighet att korrigera uppgifter innan de publiceras. Rapporten skickas till centrala uppgiftslämnare samt personer med möjlighet att påverka statistiken och som anmält sig som mottagare.

Återrapporten förekommer i två versioner, en på våren och en på hösten.

Följande undersökningar ingår i vårens återrapport:

Nationella prov årskurs 3/6/9: resultat

Grundskolan: betyg årskurs 6

Grundskolan: slutbetyg

Gymnasieskolans betygsuppgifter

Följande undersökningar ingår i höstens återrapport:

Förskola och annan pedagogisk verksamhet: barn och personal per 15 oktober

Grundskolan: elever per 15 oktober

Grundsärskolan: elever per 15 oktober

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober

Gymnasiesärskolan: elever per 15 oktober

Pedagogisk personal

Instruktioner

Logga in och granska uppgifterna. Är siffrorna rimliga behöver inget göras. Återrapporten behöver inte skickas in eller bekräftas. Verkar något fel så kontakta personen som skickade in uppgifter eller Uppgiftslämnarservice.

Tidsplan

Vårens återrapport skickas ut under juni och höstens återrapport skickas ut under november.

Vanliga frågor

Måste jag skicka in återrapporten?

Nej, återrapporten behöver inte skickas in.

Uppgifterna stämmer inte, vad gör jag?

Kontakta i första hand personen ansvarig för att skicka in uppgifterna till SCB. I andra hand kontakta Uppgiftslämnarservice.

Jag har inte fått inloggningsuppgifter till återrapporten och vill ha det.

Skicka ett mejl till uls@scb.se där det framgår vilken roll du har hos huvudmannen.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/aterrapportutbildning