Till innehåll på sidan

Sparande

Undersökningar om Sparande

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Aktier Hushåll Sparande Tillgångar och skulder

Försäkringsföretagens årsredogörelse

Statistiken visar resultat- och balansräkning per år samt resultatanalys, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren, för de försäkringsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Sparande Tillgångar och skulder

Finansräkenskaper, kvartal och år

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Ekonomi Finanser Förmögenhet Sparande Tillgångar och skulder Transaktioner

Sparbarometern

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Förmögenhet Hushåll Lån Sparande Tillgångar och skulder

Balansstatistik

Statistiken visar företagens finansiella tillgångar och skulder i form av ställningsvärden och transaktioner.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Lån Sparande Tillgångar och skulder