Till innehåll på sidan

Kort analys

Varannan 16-åring tjänar egna pengar

Senast uppdaterad: 2020-05-20

Många tonåringar har inkomster från anställningar. Var fjärde 15-åring och mer än varannan 16-åring hade löneinkomst 2018. Bland 13-åringar var andelen cirka 6 procent.

Bland de yngsta tonåringarna är det få som förvärvsarbetar. Men med åldern ökar andelen tonåringar med en löneinkomst, likaså ökar de intjänade beloppen.

Av alla 16-åringar hade drygt hälften en löneinkomst 2018. Det genomsnittliga intjänade beloppet bland dem låg på drygt 10 000 kronor. För 13-åringar låg det på 2 400 kronor, medan de 19-åringar som arbetade tjänade i genomsnitt 80 000 kronor 2018.

Andel tonåringar med löneinkomst, fördelat på ålder och kön, i procent

Diagram: Andel tonåringar med löneinkomst, fördelat på ålder och kön, i procent

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, 2018.

Det är vanligare bland flickor att ha löneinkomst. Som exempel hade 57 procent av de 16-åriga flickorna löneinkomst mot 50 procent av pojkarna i samma ålder. Det skiljer ungefär lika mycket bland 17–19-åringar.

Även om det är sällsynt så förkommer det att bebisar och små barn har löneinkomst, till exempel när de är med i filmer eller reklam. År 2018 hade cirka 100 barn som också föddes det året löneinkomster. Bland 5-åringar var antalet 250 och bland 10-åringar knappt 600. I genomsnitt tjänade de 0–10-åringar som 2018 hade löneinkomst 3 000 kr, det gäller både pojkar och flickor.

Andelen flickor med löneinkomst högre än för 20 år sedan

Om vi blickar tillbaka 20 år har andelen flickor med löneinkomst ökat sedan 1998 medan andelen för pojkar är ungefär densamma. År 1998 hade ungefär lika stor andel flickor som pojkar i tonåren löneinkomst.

Jämför vi med 2008, tio år tillbaka, var skillnaden mellan könen ungefär lika stor som 2018. År 2008 var det lågkonjunktur, men andelen flickor med löneinkomst var ändå lika stor som 1998. För pojkar sjönk däremot andelen med löneinkomst mellan 1998 och 2008.

Flickors löneinkomst har ökat mer än pojkars

De intjänade beloppen, räknat i fasta priser, har ökat över tid. Ökningen har varit större för flickor. Den genomsnittliga löneinkomsten för 16-åriga flickor ökade med 3 500 kronor mellan 1998 och 2018. Ökningen för pojkar under samma period var 2 000 kronor. Bland 19-åringar var ökningen för flickor 37 000 kronor och för pojkar 30 000 kronor.

Både 1998 och 2008 hade pojkar högre medelinkomst än flickor i alla enskilda åldrar, men 2018 låg flickor och pojkar på samma nivåer.

Anställda inom privata sektorn

Vem anställer tonåringarna? Till allra största del är det privata företag som är tonåringarnas arbetsgivare. Bland 13–15-åringar med löneinkomst är hela 90 procent anställda av privata företag. För 18- och 19-åringar är motsvarande siffra drygt 70 procent.

Bland 16- och 17-åringar är det 60 procent som har privata företag som arbetsgivare, medan andelen för kommunerna ligger på drygt 35 procent. Det beror på att många kommuner erbjuder sommarjobb för ungdomar i de åldrarna.

Den här texten korrigerades den 6 november 2020.