Till innehåll på sidan

Allmänna val, nominerade och valda

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Statistiknyheter

Könsfördelningen i politiken mest ojämn bland unga och äldre

2023-02-27

Efter valen 2022 kvarstår i princip samma könsskillnader som före valen. Kvinnor är underrepresenterade bland unga, det finns också klara könsskillnader bland äldre. Det finns tydliga skillnader mellan partierna och även en stor lokal variation.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Valda av folket - En studie av social representativitet i folkvalda församlingar Rapport 2020-03-20
Demokratins representanter – en studie av representativitet, delaktighet och syn på uppdraget Rapport 2016-04-06
Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige – en studie om representativitet, avhopp och synen på uppdraget Rapport 2013-02-19

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/me0107