Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utsläpp av växthusgaser

Senast uppdaterad: 2022-06-02

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 35 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

Totala utsläpp av växthusgaser

2020

46,3

miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt.

Det finns nationella mål och mål som satts inom FN och EU för att förbättra miljön. Statistiken på den här sidan används bland annat för att följa upp målen.

Totala utsläpp av växthusgaser

Tusentals ton koldioxidekvivalenter (CO2e) efter sektor och år, 1990-2020

Sektor19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
ARBETSMASKINER, TOTALT3 934,23 9684 384,34 157,34 205,53 974,63 868,83 916,13 894,33 691,93 500,93 358,63 532,43 566,13 607,43 618,33 595,73 5063 446,73 483,93 546,43 529,93 435,63 370,73 265,13 285,73 103,13 104,92 998,73 214,93 226,53 349,7
AVFALL, TOTALT3 741,93 807,43 819,53 698,73 567,73 561,63 535,23 500,83 448,13 317,43 222,13 171,42 997,52 868,42 853,42 717,22 620,22 4432 1842 092,31 969,31 872,81 742,71 634,11 5041 395,51 320,91 2661 190,41 084,61 022,3948,4
EL OCH FJÄRRVÄRME, TOTALT6 425,37 396,87 877,87 764,88 3667 513,711 588,37 121,57 906,96 196,44 920,95 754,96 770,27 767,76 7185 807,65 891,25 720,95 359,56 542,38 551,96 304,15 691,45 578,64 412,54 599,34 9894 473,44 846,94 469,33 431,44 003
INDUSTRI, TOTALT20 743,420 439,719 094,720 26221 522,522 318,822 352,922 392,122 13921 162,421 645,222 393,922 127,921 736,821 870,621 117,121 627,520 816,920 047,115 670,919 309,718 14517 430,716 605,916 672,516 401,116 938,316 972,716 966,916 323,414 632,615 741,1
INRIKES TRANSPORTER, TOTALT18 967,818 886,319 781,318 999,819 589,719 701,719 436,319 505,419 628,719 987,919 838,419 996,720 438,420 644,120 979,821 230,321 189,521 505,221 026,620 578,620 738,320 362,519 222,818 786,418 361,818 44717 767,517 339,616 788,516 607,115 025,315 074
JORDBRUK, TOTALT7 662,87 329,57 253,77 585,17 719,27 521,27 589,67 635,57 5277 3027 290,47 235,17 141,77 022,87 041,86 885,26 745,36 756,66 851,36 600,46 699,26 674,26 575,36 6376 731,36 749,96 719,26 842,76 638,26 681,26 796,96 655,5
LÖSNINGSMEDEL OCH ÖVRIG PRODUKTANVÄNDNING, TOTALT565,1506,8489,9516,1501,7647,2713,7937,9998,71 2231 339,71 441,41 516,91 578,51 749,51 755,81 7361 7451 792,11 724,11 730,11 650,51 698,51 680,81 702,81 686,61 702,81 697,51 576,21 481,21 385,51 344,5
EGEN UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER, TOTALT9 232,79 035,18 281,18 247,48 246,17 865,17 930,37 125,87 005,56 538,16 4195 6005 065,34 763,64 470,83 302,92 679,82 455,71 8811 633,11 806,11 433,21 270,61 148,71 080,91 005,1945,7902,3799,5789751,5750,7

I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 35 procent, från 71,4 till 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2020. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. De flesta typerna av utsläpp har sjunkit, men störst är minskningen av utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler, samt utsläppen vid platser där avfall lagras.

Nya sätt att värma upp minskar utsläppen

Vi använder allt mindre fossila bränslen, som olja, för att värma upp bostäder och lokaler. I stället värmer allt fler upp sina hus med fjärrvärme, el eller värmepump och då sjunker utsläppen. Denna förändring står för den största minskningen av utsläppen mellan 1990 och 2020.

Utsläppen från avfallshantering har minskat

En annan förändring som bidrar till de minskade utsläppen av växthusgaser är att vi idag förbränner den största delen av vårt hushållsavfall i kraftvärmeverk. På så sätt kan vi ta till vara på energin. En stor del behandlas även biologiskt genom rötning eller kompostering och vi lägger allt mindre organiskt avfall på soptipp. Det har gjort att utsläppen av växthusgaser från avfallshantering har minskat till mindre än hälften sedan 1990.

Trafiken släpper ut stora mängder växthusgaser

Vägtransporter orsakar en stor andel av utsläppen av växthusgaser. Sedan 1990 har utsläppen från inrikes transporter minskat med 23 procent. Inrikes transporter kan till exempel ske med personbilar eller med tunga fordon. Om vi tittar lite närmare ser vi att utsläppen från personbilar låg relativt stilla från 1990 till 2007 för att därefter börja minska. Utsläppen av växthusgaser från personbilar var 12 procent lägre år 2020 än år 1990. Vi ser även att utsläppen från tunga lastbilar (lastbilar över 3,5 ton) var 33 procent högre 2020 än 1990. Utsläpp av växthusgaser från vägtrafiken ökade under början av perioden, men sedan år 2010 har utsläppen minskat i takt med att andelen förnybart bränsle har blivit större.

Utsläpp från utrikes transporter

Utsläppen från sjöfart och flyg utomlands omfattas inte av de svenska klimatmålen. Utsläpp från internationella fartyg och flygplan som har tankat i Sverige följs dock upp separat. Dessa utsläpp har ökat mycket, med 149 procent sedan 1990.

Väder påverkar mängden utsläpp

Vädret påverkar också utsläppen av växthusgaser. När det är kallare producerar vi mer el och fjärrvärme för att värma upp byggnader. Då ökar utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion, samt från uppvärmning av bostäder och lokaler. Till exempel var 2010 ovanligt kallt, vilket var en anledning till den totala ökningen av utsläpp det året.

Även naturen påverkar miljön genom att en stor del av det vi släpper ut tas upp av skog och mark.

Finns utsläpp där du bor?

På Naturvårdsverkets sajt Utsläpp i siffror kan du ta reda på vilka föroreningar som släpps ut i en kommun eller län i Sverige.

Till Utsläpp i siffror

Mer om utsläpp och upptag av växthusgaser finns hos Naturvårdsverket.

Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser