Till innehåll på sidan

Demokrati

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Här har vi samlat statistik som beskriver det svenska demokratiska systemet med fokus på integration. Här finns statistik om hur många av de nominerade, valda och icke valda i de svenska valen som var inrikes respektive utrikes födda, och hur många svenska respektive utländska medborgare som röstade i de olika valen.

I Sverige styr befolkningen genom systemet representativ demokrati. Det innebär att makten i kommuner, län och nationellt fördelas utifrån resultaten i allmänna och fria val. I valen väljs representanter till olika parlamentariska församlingar, till exempel kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Vi väljer även de svenska representanterna till Europaparlamentet. 

Allmänna val, nominerade och valda

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

SCB:s undersökning Allmänna val, nominerade och valda

Riksdagsval

Landstingsfullmäktigval

Kommunfullmäktigval

Allmänna val, valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande och röster för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

SCB:s undersökning Allmänna val, valresultat

Riksdagsval

Regionfullmäktigval

Kommunfullmäktigval

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner

Statistiken visar förtroendevalda efter kön, ålder, region och födelseland. Undersökningen är en totalundersökning av alla förtroendevalda.

SCB:s Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner

Kommuner

Regioner

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

SCB:s undersökning om Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Riksdagsval

Landstingsfullmäktigval

Kommunfullmäktigval

Europaparlamentsval, nominerade och valda

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater.

SCB:s undersökning Europaparlamentsval, nominerade och valda

Europaparlamentsval, valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning. 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

SCB:s undersökning Europaparlamentsval, valresultat

Röstberättigade 

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner. Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning.

SCB:s undersökning Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen

Partisympatiundersökningen (PSU)

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.

SCB:s undersökning Partisympatiundersökningen (PSU)

Partisympati (bästa parti) i befolkningsgrupper

EU-sympati i befolkningsgrupper

Euro-sympati i befolkningsgrupper (maj-04-)

Med/utan partisympati (bästa parti) i befolkningsgrupper t.o.m. nov 2010

Oviktade tabeller över partisympati t.o.m. nov 2010

Oviktade tabeller över EU-sympati t.o.m. nov 2010

Oviktade tabeller över Euro-sympati t.o.m. nov 2010