Till innehåll på sidan

SCB-Indikatorer

SCB-Indikatorer är en månads­tid­skrift där den ekonomiska kort­tids­statistiken presenteras och kommenteras.

Viktig information

Från och med januari 2021 kommer publikationen SCB-Indikatorer att slås ihop med Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

Publicering kommer att ske månadsvis, i mitten av respektive månad. Första publicering av tidskriften blir den 19 januari 2021.

Den nya publikationen har fått en förbättrad layout och är tillgänglighetsanpassad för att fler ska kunna ta del av innehållet.

Det huvudsakliga målet med tidskriften kommer även fortsättningsvis vara att ge en bild av läget i den svenska ekonomin med utgångspunkt i den ekonomiska statistiken. Detta kompletteras med fördjupningar inom olika områden. Fyra gånger per år görs en längre tidskrift som innehåller en fördjupning kring senaste BNP-utfallet samt flera fördjupningsartiklar.

Publikationen i fulltext 

Vill du ha SCB-Indikatorer via e-post?

Mejla oss så skickar vi kommande nummer till dig via e-post. Ange gärna det före­tag/organisa­tion/myndig­het där du arbetar.

ekstat@scb.se

Kontakt

Johannes Holmberg, ekonom, SCB

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Jenny Lunneborg, ekonom, SCB

Telefon
010-479 44 42
E-post
jenny.lunneborg@scb.se