Till innehåll på sidan

Suomi

SCB:n toiminta

Tilastoviranomainen SCB vastaa virallisista tilastoista ja muista valtion tarvitsemista tilastoista. Tämä tarkoittaa sitä, että SCB kehittää, laatii ja välittää tilastoja. Lisäksi SCB:n vastuulla on Ruotsin virallisten tilastotietojen järjestelmä.

SCB:n tärkein tehtävä on tuottaa käyttäjilleen ja asiakkailleen tilastoja päätöksentekoa, julkista keskustelua ja tutkimusta varten. Toimeksiantajina ovat etupäässä hallitus ja eri viranomaiset. SCB:n asiakkaina on myös yksityisen elinkeinoelämän toimijoita ja tutkijoita.

Datan keräämisessä ja sen muuttamisessa tilastotiedoksi SCB pyrkii olemaan yksi maailman parhaista. Siinä ovat apuna korkeatasoinen menetelmäosaaminen, laaja asiaosaaminen, moderni tekniikka ja kustannustehokkuus.

Tilastointi on puolueetonta, merkityksellistä ja laadukasta, ja sen perustana on tiede. SCB pyrkii tekemään tietojen antamisesta kansalaisille helpompaa ja suojaa kerätyt perustiedot. SCB kehittää yhteisiä tilastointijärjestelmiä yhteistyössä muiden kanssa, sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

SCB:n strategia

Tilastoinnilla on merkittävä asema demokratiassa. SCB huolehtii siitä, että nyt ja tulevaisuudessa on tarpeita vastaavaa ja luotettavaa tilastotietoa käytettäväksi analyysien, julkisten keskusteluiden ja päätösten perustana. SCB laatii toiminnalleen säännöllisesti monivuotisen strategian. 

Vastauksesi ovat tärkeitä

Oletko saanut meiltä kirjeen? Tai jäikö sinulta vastaamatta puheluumme? Olemme todennäköisesti ottaneet yhteyttä siksi, että haluaisimme sinun osallistuvan tutkimukseen.

Soitamme yleensä numerosta 010-479 52 00. Soita takaisin, niin kerromme tutkimuksesta tarkemmin. 

Tutkimukseen osallistuminen on tärkeä teko yhteiskunnan ja demokratian hyväksi. Antamiesi tietojen avulla SCB voi tuottaa korkealaatuisia tilastoja, joita käytetään muun muassa poliittisten päätösten perustana. 

Osallistumalla tutkimukseen autat tekemään siitä luotettavamman – mitä useampi vastaa, sitä parempi. Jokainen tutkimukseen valittu henkilö on yhtä tärkeä, olipa hän sitten nuori tai vanha, terve tai sairas, työssäkäyvä tai ei. Sinun vastauksiasi ei voi vaihtaa kenenkään muun vastauksiin.

Kun osallistut tutkimukseen, saat tietää,

 • miksi vastauksesi ovat arvokkaita
 • miten tuloksia käytetään
 • miksi tutkimus toteutetaan
 • että osallistuminen on vapaaehtoista
 • miten tietojasi kerätään ja käsitellään
 • että tietosi ovat salassapitolain suojaamia
 • keneen voit ottaa yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

Haastattelut saatetaan nauhoittaa

Haastattelut saatetaan nauhoittaa, ja meneillään olevaa haastattelua saattaa olla kuuntelemassa toinen haastattelija. Tällä tavoin pyrimme tekemään kyselylomakkeista parempia sekä suorittamaan haastattelut paremmin.

Nauhoitetut haastattelut poistetaan neljän viikon kuluessa, ja niitä suojaavat julkisuus- ja salassapitolaki sekä EU:n tietosuoja-asetus. Henkilökohtaiset ja talouttasi koskevat tiedot ovat salassapidettäviä, ja kaikki tutkimuksen parissa työskentelevät ovat vaitiolovelvollisia. 

Henkilötietojen käsittely

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) tarkoituksena on suojata perusoikeuksiamme ja -vapauksiamme, erityisesti oikeuttamme henkilötietojen suojaamiseen ja hallitsemiseen.

SCB:lle GDPR merkitsee tiukempia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn ja siihen, miten tiedotamme asiasta. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Mikä on henkilötieto?

GDPR-asetuksen mukaan henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka jollain tavalla voidaan yhdistää elävään henkilöön. Tyypillisiä henkilötietoja ovat henkilötunnus, nimi ja osoite. Myös salatut tiedot ja erilaiset sähköiset identiteetit lasketaan henkilötiedoiksi, kun ne voidaan yhdistää johonkin henkilöön.

Vaikka tiedot olisi tehty tunnistamattomiksi, ne katsotaan silti henkilötiedoiksi, jos ne voidaan yhdistää fyysiseen henkilöön muiden tietojen avulla.

Rekisterinpitäjä

SCB on henkilötietojen rekisterinpitäjä. SCB voi olla myös henkilötietojen käsittelijä, kun se tuottaa tilastoja toisen tilastoinnista vastaavan viranomaisen lukuun. SCB:n organisaationumero on 202100-0837 ja osoite Klostergatan 23, 701 89 Örebro.

Mitä käsittelyllä tarkoitetaan?

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan periaatteessa kaikkea, mitä henkilötiedoilla voidaan tehdä. Niitä voidaan esimerkiksi kerätä, rekisteröidä, tallentaa, käyttää vertailuun ja tulostaa. SCB käsittelee henkilötietojasi laatiessaan tilastoja ja ottaessaan sinuun yhteyttä muina kertoina.

Mitä henkilötietojasi SCB käsittelee?

SCB käsittelee muun muassa nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi.

Miksi SCB käsittelee henkilötietojasi?

SCB kerää henkilötietoja verkkosivuston kautta, esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

 • yleiset kysymykset
 • uutiskirjeen tilaus
 • yksittäisten tietojen tilaus.

Käsittelemme henkilötietojasi muun muassa voidaksemme ottaa sinuun yhteyttä. Anna siis vain sellaisia tietoja, joita pyydämme.

Kuka pääsee näkemään henkilötietosi?

Lähtökohtaisesti henkilötietojasi käsittelee vain SCB. Niitä saatetaan myös luovuttaa toimijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja SCB:n lukuun henkilötietojen käsittelijöinä.

SCB on valtion viranomainen, ja sitä koskee julkisuusperiaate. Tämä tarkoittaa sitä, että SCB:n hallussa olevista asiakirjoista, mukaan lukien henkilötiedoista, voi tulla julkisia asiakirjoja, jotka voidaan luovuttaa niitä pyytävälle.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmanteen maahan

SCB käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti ainoastaan EU- ja ETA-maissa.

Kuinka kauan SCB säilyttää henkilötietoja?

SCB ei käsittele henkilötietoja pidempään kuin laki, asetus tai viranomaispäätös sallii.

Oikeutesi

GDPR-asetuksen mukaan sinulla on tiettyjä oikeuksia. Lyhyesti tämä merkitsee sitä, että

 • sinulla on oikeus saada tietoa siitä, milloin ja miten henkilötietojasi käsitellään
 • sinulla on oltava mahdollisuus hallita henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus saada tietyissä tapauksissa tietosi korjatuiksi, poistetuiksi tai estetyiksi. Joissain tapauksissa sinulla on myös oikeus saada tiedot itsellesi, siirtää niitä ja vastustaa niiden käsittelyä.

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi SCB käsittelee, sekä oikeus saada niistä maksuton kopio, rekisteriote. Jos olet sitä mieltä, että SCB rikkoo GDPR-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (Integritetsskyddsmyndigheten).

Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriote

SCB ei käsittele henkilötietoja automaattisessa päätöksenteossa.

Ota rohkeasti yhteyttä SCB:hen, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai muuta aiheeseen liittyvää asiaa. Jos haluat saada rekisteriotteen, lähetä sähköpostia SCB:n yhteyshenkilölle. Muista kertoa koko nimesi ja henkilötunnuksesi. Otteen sähköinen toimittaminen edellyttää, että käytössäsi on e-legitimation-tunnistautuminen ja että olet liittynyt sähköiseen Mina meddelanden ‑palveluun.

SCB:n tietosuojavastaavan yhteystiedot

Puhelin: 010-479 40 00
S-posti: dataskyddsombud@scb.se