Till innehåll på sidan

Yrke

Undersökningar om Yrke

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur och löneutveckling inom privat sektor. Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän. Motsvarande lönestatistik redovisas även för offentlig sektor.

Lön, Yrke

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom statlig sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för landstingskommunal, primärkommunal samt privat sektor.

Lön, Yrke

Lönestrukturstatistik, regioner

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom regioner per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik finns även för kommuner, statlig samt privat sektor.

Lön, Yrke

Lönestrukturstatistik, kommuner

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom kommuner per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för statlig och privat sektor samt regioner.

Lön, Yrke

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar lönestatistik för hela arbetsmarknaden.

Lön, Yrke

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut.

Arbete, Yrke

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal och innehavare av specialistbevis fördelat på arbetsmarknadsstatus och näringsgren. Denna statistik ingår i Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter arbetsmarknadsstatus. Därför uppdateras inte denna sida med ny statistik.

Anställda, Arbete, Hälso- och sjukvård, Sysselsatta, Yrke

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Anställda, Arbete, Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Sysselsatta, Yrke