Till innehåll på sidan

Grönytor i och omkring tätorter

Sveriges officiella statistik

Statistiken beskriver grönstrukturen i de större tätorterna samt i vilken omfattning befolkningen har tillgång till grönområden. Statistiken produceras genom en kombinerad analys av satellitbilder och registerdata.

Statistiknyheter

Grönstrukturen i samtliga tätorter är kartlagd

2019-12-05

För första gången har SCB kartlagt grönstrukturen i landets samtliga cirka 2 000 tätorter. Förra gången undersökningen om grönytor och grönområden genomfördes 2010, kunde bara statistik för de 37 största tätorterna tas fram. Nu täcker statistiken allt från miljonstaden Stockholm ner till de minsta tätorterna med omkring 200 invånare.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Grönytor och grönområden i tätorter 2015 Rapport 2019-12-05
Grönytor och grönområden i tätorter 2010 SM 2015-05-28
Grönytor och grönområden i tätorter – förändring 2000–2005 SM 2010-11-19
Grönytor och grönområden i tätorter 2005 – del II SM 2010-09-15
Grönytor och grönområden i tätorter 2005 – del I SM 2009-12-21

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0805