Till innehåll på sidan

SCB:s historia

Från kyrkböcker till statistik på webben, åtkomlig för alla. Här kan du följa SCB:s historik i årtal.

1686 – Kyrkobokföringen. 1686 års kyrkolag lade grunden för befolkningsstatistiken.

1749 – Tabellverket skapas. Befolkningsstatistik började presenteras genom tabellverket – en samling statistiska tabeller och världens äldsta löpande nationella befolkningsstatistik. Sverige är, tillsammans med Finland, det enda land som har sammanhängande uppgifter om sin befolkning så långt tillbaka i tiden.

1756 – Tabellkommissionen bildas. Myndigheten är SCB:s direkta föregångare och har som uppgift att ansvara för att tabellverket fungerar. Per Wargentin, den svenska statistikens fader, leder verksamheten. Tabellkommissionen är världens äldsta statistiska myndighet.

1764 – Uppgifter om Sveriges befolkning publiceras för första gången. Befolkningen består av 2 383 113 invånare i Sverige och Finland år 1760.

1858 – Statistiska beredningen och centralbyrån inrättas. Tabellkommissionen ersätts av Statistiska beredningen, ett statistiskt ämbetsverk som består av två delar. Den ena delen är Statistiska beredningen, ett rådgivande och samordnande organ. Den andra delen är en myndighet med ansvar för att producera statistik som får namnet Statistiska centralbyrån. Verksamheten domineras till en början av befolkningsstatistik. Efter hand tillkommer bland annat jordbruksstatistik, kommunal finansstatistik, sparbanksstatistik och fattigvårdsstatistik. Förste chef blir Fredrik Theodor Berg.

1886 – Statistiska tabellkommissionen. Statistiska beredningen ombildas till Statistiska tabellkommissionen, som verkar till 1948, då den formellt upplöses.

1914 – Statistiskt årsbok utkommer för första gången. Publikationen ersätter Sveriges officiella statistik i sammandrag som funnits sedan 1870.

1960 – Centralisering av statistik. Riksdagen beslutar att SCB ska bli ett centralt statistikverk. Det leder till att SCB producerar Arbetskraftsundersökningen från 1961 och Nationalräkenskaperna från budgetåret 1963/1964.

1965 – SCB får en styrelse och ett vetenskapligt råd.

1968 – Verksamhet i Örebro. SCB i Örebro har till en början hand om dataregistrering och datacentral, men verksamheten växer snart. Idag har SCB fler anställda i Örebro än i Stockholm.

1983 – International Consulting Office (ICO) bildas. ICO (idag IUS) har hand om SCB:s tjänsteexport, det vill säga SCB:s engagemang utomlands, främst i utvecklingsländer.

1994 – Statistiken decentraliseras. Ansvaret för delar av den officiella statistiken överförs till ett antal andra statliga myndigheter som får ansvara för officiell statistik inom sina verksamhetsområden.

1995 – SCB lanserar sin webbplats.

1997 – Statistikdatabasen blir tillgänglig via webbplatsen. Sveriges statistiska databaser (SSD) går att nå via webbplatsen www.scb.se.

2001 – Statistikdatabasen blir kostnadsfri. Uttag ur Statistikdatabasen (SSD) blir gratis. Men för den som gör stora uttag ur SSD krävs registrering.

2002 – Rådet för den officiella statistiken (ROS) bildas. Rådet kommer till vid SCB för att stärka samordningen av den svenska officiella statistiken.

2016 – Europeiskt ansvar för SCB och tydligare ansvar för officiell statistik. I den nya instruktionen får SCB ansvar som National Statistical Institute (NSI) för den europeiska statistiken. Samtidigt tydliggörs SCB:s samordningsroll för systemet för den officiella statistiken och att Rådet för den officiella statistiken bistår SCB i arbetet.

Mer historik