Till innehåll på sidan

Varumärkeshandbok

Statistikmyndigheten SCB har många olika tjänster som vänder sig till olika målgrupper, men vårt varumärke är alltid ett och samma. I varumärkeshandboken finns riktlinjer och stöd för hur vi tillsammans bygger vårt varumärke.

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut.

SCB:s viktigaste ambassadörer för varumärket är alla medarbetare. Varje enskild person bidrar till att antingen stärka eller urholka SCB:s varumärke.

Allt vi gör och allt vi säger – och allt andra säger om oss – är SCB:s varumärke.

Vi ska ge en konsekvent och tydlig bild av vårt varumärke via alla våra kontaktytor och vid alla tillfällen. Logotype, tryckt material, sociala medier, berättelser, produkter och tjänster, medarbetare, attityd, nätverk. Allt har betydelse.

I varumärkeshandboken finns riktlinjer och stöd för hur vi tillsammans bygger vårt varumärke.

Varumärkesplattform

Syftet med varumärkesplattformen är att se till att vi som arbetar på SCB har en gemensam uppfattning av vad vi vill att varumärket ska stå för – och hur vi agerar för att nå dit.

SCB:s varumärkesplattform

Så ser vi ut – visuell identitet

SCB:s visuella identitet är vårt gemensamma ansikte utåt. Var vi än syns ska vi kommunicera med samma visuella språk.

SCB:s visuella identitet

Så uttrycker vi oss – språklig identitet och bemötande

Vårt sätt att använda språket har stor betydelse för hur mottagaren uppfattar SCB som myndighet och vårt uppdrag.

Manual för skrivregler och bemötande