Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag

Här redovisas SCB:s pågående och avslutade regeringsuppdrag från och med år 2020.

Pågående

Slutdatum 2024

Uppdrag att vara nationell projektledare för PIAAC under andra programperioden 2018-2023 (pdf)

Diarienummer: A2018/0930
Slutdatum: 2024-01-31  

Slutdatum 2021

Handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och uppdrag att följa upp genomförandet av agendan (pdf)

Diarienummer: 2018/925, 2020/1724 (nya datum för 2020-2021)
Slutdatum: 2021-10-01 

Uppdrag till Delegationen mot segregation och SCB att utveckla ett rikstäckande index (pdf) 

Diarienummer: A2020/2757 
Slutdatum: 2021-06-30 

Uppdrag till SCB att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration (pdf)

Diarienummer: A2020/2756 
Slutdatum: 2021-06-30

Avslutade

2021

Uppdrag avseende statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning (pdf)

Diarienummer: A2019/2170
Slutdatum: 2021-02-28 

2020

Uppdrag att genomföra en pilotstudie inför en studie om tidsanvändning bland kvinnor och män (pdf)

Diarienummer: A2020/1650
Slutdatum: 2020-12-18 

Uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens respektive analys av stora datamängder i Sverige, slutrapport (pdf)

Diarienummer: A2019/2835
Slutdatum: 2020-11-30 

Uppdrag att redovisa alternativa prisomräkningsmetoder för försvarsmaterielanslagen, slutrapport (pdf)

Diarienummer: A2020/2361
Slutdatum: 2020-11-13 

Uppdrag om möjligheter för skolmyndigheter, kommuner och skolhuvudmän att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter (pdf)

Diarienummer: A2020/2343
Slutdatum: 2020-09-04