Till innehåll på sidan

Verksamhetsplaner och budgetunderlag

SCB:s arbete planeras varje år i verksamhetsplanen, arbetsplanen och budgetunderlaget.

Verksamhetsplan

SCB:s verksamhetsplan utgår från dels de riktlinjer statsmakterna har angett i lagar, förordningar och andra beslut, dels de riktlinjer myndigheten själv har beslutat om. Bland de förra är det främst SCB:s instruktion och regleringsbrevet för SCB som återspeglas i verksamhetsplanen. Bland de senare är det främst SCB:s strategi som har påverkat planen.

Arbetsplan

SCB:s arbetsplan är en översiktlig beskrivning av den planerade anslags­finansierade verksamheten under året och planerade större förändringar.

Budgetunderlag

I budgetunderlaget redovisas de samlade framtida behoven av ny och förbättrad statistik.

Budgetunderlag 2024–2026 (pdf)