Till innehåll på sidan

Villor

Undersökningar om Villor

Nybyggnad av bostäder

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Bostäder, Byggande, Fastigheter, Lägenheter, Villor

Energistatistik för småhus

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

Bränsle, El, Hushåll, Villor

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Bränsle, El, Hushåll, Lokaler, Lägenheter, Villor