Till innehåll på sidan

Villor

Undersökningar om Villor

Bygglov, nybyggnad och ombyggnad

Statistiken omfattar alla nybyggnadsprojekt som kräver bygglov. Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler visar antal bygglov och lägenheter samt bruttoarea för nybyggnad av bostäder, fritidshus och lokaler. Nybyggnad av bostäder visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning av bostadslägenheter. Ombyggnad eller ändrad användning och rivning av flerbostadshus visar nettoförändringar av antalet lägenheter i flerbostadshus.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Byggande Fastigheter Lokaler Lägenheter Ombyggnad Rivning Villor

Energistatistik för småhus

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Villor

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Lokaler Lägenheter Villor