Till innehåll på sidan

Energistatistik för flerbostadshus

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-10-25

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i flerbostadshus.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0101