Till innehåll på sidan

Insynsrådet

SCB har ett insynsråd som ska utöva insyn och ge råd till generaldirektören. Generaldirektören är ordförande och ansvarar för att hålla ledamöterna informerade om vår verksamhet.

Det som styr rådets arbete är förordning med instruktion för Statistiska centralbyrån (2016:822) och myndighetsförordningen (2007:515).

Regeringen tillsatte den 20:e maj ledamöterna i SCB:s Insynsråd.

Ledamöter i SCB:s insynsråd fr.o.m. 24 maj 2021

Ordförande

Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån

Ledamöter

•Robert Bergqvist, chefsekonom SEB
•Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO
•Helena Hagberg, hållbarhetschef Skandia
•Amy Loutfi, professor Örebro Universitet
•Clas Olsson, generaldirektör ESV
•Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
•Maria Abrahamsson, professor Chalmers och ledamot i centerpartiets distriktsstyrelse Göteborg
•Gunilla Carlsson, riksdagsledamot (S)
•Niklas Wykman, riksdagsledamot (M)