Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Skilsmässor i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Antalet skilsmässor har varierat under 2000-talet, men trenden har varit stigande. Under 2021 ägde 23 647 skilsmässor rum. Det är 1 972 färre skilsmässor än året innan.

Skilsmässor i Sverige

2021

23 647

par

Kvinnor som skilt sig

2021

21 981

personer

Män som skilt sig

2021

21 392

personer

Statistiken över skilsmässor bygger på alla som var folkbokförda i Sverige och har skilt sig under året. Under 2021 var det totalt 23 647 skilsmässor, och det var 21 392  män och 21 981 kvinnor som avslutade sina äktenskap.

Skillnaden beror på att en del av dem som skiljt sig inte var folkbokförda i Sverige. Då räknas det som en skilsmässa, men det är bara den folkbokförda personen som räknas som skild i statistiken. Det kan också bero på att en del skilsmässor sker i samkönade äktenskap.

Skilsmässor under 2000-talet

Antalet skilsmässor har varierat under 2000-talet. Lägst antal var det 2005 då cirka 21 000 par skiljde sig. Det kan jämföras med 27 000 skilsmässor under toppåret 2013.

Efter 2013 började antalet skilsmässor att minska. Det beror på att en stor andel skilsmässor inträffar inom några år efter vigseln, och under perioden 2001-2008 ökade antalet giftermål kraftigt.

Äktenskapens längd efter hur de tog slut 2021

Skäl till äktenskapets upplösningDödsfallSkilsmässaDödsfall och skilsmässa
Dödsfall46,911,731,3

Hur avslutas äktenskapen?

Ett äktenskap kan ta slut antingen genom skilsmässa eller genom att någon i paret dör. Genomsnittslängden för alla äktenskap som upplöstes 2021 var 31,3 år. De som upplöstes genom skilsmässa hade varat i 11,7 år, och de som tog slut genom dödsfall hade varat i 46,9 år.

I grafen ser man att skilsmässorna är vanligast bland personer som är mellan 35 och 49 år gamla.

Antalet nyblivna skilda efter ålder 2021

Ålder-19 år20-24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år55-59 år60-64 år65-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85+ år
-19 år155192 5395 5056 9387 3207 0045 4143 6852 0831 14570434011151