Till innehåll på sidan

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-12

Statistiken visar uppgifter om och förändringar av antal nybörjare, registrerade studenter och examina/examinerade efter bland annat universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Korrigeringar i statistiken

2022-12-01

Tabellen "Antal examinerade ämneslärare efter undervisningsämne och kön, läsåren 2012/13-2021/22" har korrigerats.

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå SM 2022-04-12
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2019/20 SM 2021-04-14
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2018/19 SM 2020-04-15
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2017/18 SM 2019-04-17
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2016/17 SM 2018-04-18
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16 SM 2017-04-18
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15 SM 2016-04-14
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 SM 2015-04-23
Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2012/13 SM 2014-04-24
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 SM 2011-12-15

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0205