Till innehåll på sidan

Nyheter och pressmeddelanden om coronakrisen

Senast uppdaterad: 2020-05-05

Nyheter om hur coronavirusets spridning påverkar samhället.

Statens finanser under press av stödmiljarder

Statens stöd till företag, hushåll, regioner och kommuner har utökats kraftigt under pandemin. Hittills i år har 117 miljarder kronor betalats ut i olika åtgärder. Det har lett till att de statliga finanserna snabbt vänt från överskott till underskott.
2020-12-15 • Redaktionellt

Näringslivets försäljning vände uppåt i juni

Den nedåtgående trenden i näringslivets försäljning bröts i juni och försäljningen ökade med 1 procent jämfört med maj, visar SCB:s försäljningsindikator. Kalenderkorrigerat och jämfört med juni i fjol minskade försäljningen med 9 procent.
2020-07-22 • Pressmeddelande

Nedgång i aktiviteten i ekonomin i maj

Aktiviteten i ekonomin minskade med 1,5 procent under maj 2020, säsongrensat och jämfört med april 2020. Det visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator. Kalenderkorrigerat och jämfört med maj föregående år minskade aktiviteten med 9,6 procent.
2020-07-09 • Pressmeddelande 

Färre vigslar under coronapandemin

Sedan corona deklarerades som en pandemi i mars har 26 procent färre gift sig jämfört med 2019. Ser man till året totalt sett från januari till maj månad så är nedgången 13 procent, trots att det var 30 procent fler som gifte sig i februari jämfört med tidigare år.
2020-07-07 • Nyhet

Hundratusentals svenskar äger fritidshus i andra kommuner

Reserestriktionerna inom landet med anledning av coronapandemin har hävts. Det gläder säkert många fritidshusägare – för i Sverige finns 377 000 fritidshus vars ägare bor i en annan kommun.
2020-06-30 • Nyhet

Följ preliminär statistik om dödsfall

Under sommaren fortsätter SCB att uppdatera den preliminära veckovisa statistiken om dödsfall. Till skillnad från tidigare veckor publiceras inte nyheter om statistiken vid varje tillfälle.
2020-06-29 • Nyhet

Coronapandemin har påverkat den svenska ekonomin och sysselsättningen negativt. Om barnafödandet följer tidigare mönster kan det leda till att det föds färre barn per kvinna de närmast kommande åren.
2020-06-26 • Nyhet

Fortsatt nedgång i näringslivets försäljning i maj

Försäljningen i näringslivet backade kraftigt i maj jämfört med samma månad förra året, visar preliminär statistik baserad på momsregistret. Den totala minskningen blev 15 procent. För enskilda branscher var nedgången ännu större.
2020-06-23 • Nyhet

Hög överdödlighet i maj

Antalet dödsfall i Sverige var betydligt lägre i maj än i april i år, visar SCB:s preliminära statistik. Men överdödligheten var fortfarande hög.
2020-06-22 • Nyhet

”Coronakrisen skiljer sig från tidigare kriser”

Ingen vet hur omfattande konsekvenser coronakrisen kommer att få för svensk ekonomi. Men SCB har jämfört utvecklingen under det första kvartalet med två tidigare kriser: 1990-talskrisen och finanskrisen 2008–2009.

Svårtolkat trendbrott i statistik om dödsfall

Antalet dödsfall per vecka i Sverige fortsätter att minska – men under vecka 23 registrerades ändå en viss överdödlighet, visar SCB:s preliminära statistik. Överlag är nivåerna nära de normala för den här tiden på året.
2020-06-15 • Nyhet

Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv

I ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” släpps nu sju fördjupande artiklar om hur coronapandemin har slagit mot ekonomin. Läs om hur näringslivet har påverkats och varför krisen har gjort det svårare att mäta KPI. Eller om hushållens ändrade sparbeteende under krisen.
2020-06-12 • Ekonomisk tidskrift

Dödligheten i Sverige närmar sig normala nivåer

Antalet dödsfall per vecka i Sverige fortsätter att minska, visar SCB:s preliminära statistik. De börjar nu närma sig nivåer som är normala för den här tiden på året.
2020-06-08 • Nyhet

Kraftig nedgång i aktiviteten i ekonomin i april

Aktiviteten i ekonomin sjönk kraftigt i april jämfört med samma månad förra året, visar SCB:s nya aktivitetsindikator. Den totala minskningen blev 7,3 procent, enligt preliminär statistik. För enskilda branscher var nedgången ännu större.
2020-06-08 • Nyhet

Italien bland de mest skuldsatta EU-länderna

Coronapandemin har fört med sig en ekonomisk kris. För länder med höga skulder är läget extra tufft. Bland EU-länderna med högst skulder finns Italien, Spanien och Frankrike.
2020-06-08 • Kort analys

April såg minsta befolkningsökningen på många år

Sveriges befolkning ökar även under coronapandemin – men inte mycket. I april var folkökningen den minsta under en månad på närmare 20 år, visar SCB:s preliminära statistik.
2020-06-05 • Nyhet

SCB publicerar ny aktivitetsindikator

Måndagen den 8 juni klockan 10.00 publicerar statistikmyndigheten SCB en aktivitetsindikator för april 2020. Avsikten är att belysa den samlade aktiviteten i ekonomin under coronautbrottet.
2020-06-04 • Pressmeddelande

Ungdomar kan missa miljarder i sommarlön

Många ungdomar riskerar att bli utan sommarjobb på grund av coronapandemin. De här jobben finns främst inom handel, turism och offentlig verksamhet, visar SCB:s statistik.
2020-06-02 • Nyhet

Antalet döda sjunker efter toppen i april

Antalet dödsfall per vecka fortsätter att minska i Sverige, visar SCB:s preliminära statistik. Den så kallade överdödligheten är den lägsta sedan toppen i april.
2020-06-01 • Nyhet

Transportbranschen faller under coronakrisen

Transportbranschens försäljning minskade kraftigt i april, enligt preliminär statistik från SCB. Det är framför allt persontransporterna som gått dåligt under coronapandemin – men nu går det nedåt även för godstransporterna.
2020-05-29 • Nyhet

Överdödligheten fortsätter att sjunka efter toppen i april

Antalet dödsfall per vecka fortsätter att minska i Sverige efter toppen i april, visar SCB:s preliminära statistik. I Stockholms län sjunker den så kallade överdödligheten – men i Västra Götaland ser den ut att stiga.
2020-05-25 • Nyhet

Stor nedgång i näringslivets försäljning

Försäljningen i näringslivet backade kraftigt i april jämfört med samma månad förra året, visar preliminär statistik baserad på momsregistret.
2020-05-20 • Pressmeddelande

April var den dödligaste månaden i Sverige på över 20 år

I april dog det fler människor i Sverige än under någon annan månad på 2000-talet, visar SCB:s preliminära statistik. Därefter har antalet dödsfall och den så kallade överdödligheten sjunkit.
2020-05-18 • Nyhet

Vem plockar jordgubbarna?

Coronakrisen påverkar säsongsjobben. Förra året betalades drygt en miljard kronor ut i lön till utländsk arbetskraft i skogs-, jordbruks- och fiskenäringen. Bärplockningen, som snart har säsong, riskerar att förlora den här arbetskraften.
2020-05-12 · Nyhet

Överdödligheten sjunker i Sverige

Överdödligheten i Sverige fortsätter att sjunka efter toppen i mitten av april, visar SCB:s preliminära veckostatistik. Men skillnaderna runt om i landet är fortsatt stora.
2020-05-11 · Nyhet

Analys: Coronakrisen kan kosta ekonomin flera hundra miljarder

Den minskade konsumtionen under coronapandemin slår hårt mot flera branscher långt ner i leverantörskedjorna. SCB har gjort en analys som visar att effekterna kan mätas i hundratusentals jobb och flera hundra miljarder kronor bara under 2020.
2020-05-06 · Pressmeddelande

Ingen synlig ökning av antalet döda

Antalet dödsfall i Sverige ser ut att ligga på en platå, visar SCB:s preliminära veckostatistik. I Stockholms län verkar siffrorna sjunka.
2020-05-04 · Nyhet

Tiotusentals studenter riskerar att bli utan firande

Kommun efter kommun ställer in det traditionella studentfirandet på grund av coronapandemin. Exakt hur många studenter som drabbas är oklart – men över 100 000 elever påbörjade i höstas sitt sista år på gymnasiet.
2020-04-29 · Nyhet

Soloföretagen i kulturbranschen hamnar utanför

En bransch som särskilt tappar fart under coronakrisen är kulturbranschen, där många driver egna företag. I Stockholms län var nästan 14 000 personer soloföretagare i kulturbranschen, enligt den senaste statistiken.
2020-04-27 · Nyhet

Århundradets högsta dödstal uppmätt i Sverige

Under vecka 15 uppmättes århundradets högsta dödstal i Sverige, visar SCB:s preliminära statistik över dödsfall i Sverige.
2020-04-27 · Nyhet

Stora ekonomiska branschskillnader i coronakrisens spår

Coronapandemin bildar stora orosmoln över svensk ekonomi. Enskilda branscher backade kraftigt i mars – men totalt ökade försäljningen i näringslivet med 1 procent jämfört med samma månad förra året, visar preliminär statistik baserad på momsregistret.
2020-04-24 · Pressmeddelande

Så har kriser påverkat medellivslängden

Den nu pågående coronapandemin, med stora ekonomiska följdverkningar, väcker vissa frågor om vad som kan hända med medellivslängdens utveckling. Hur har det sett ut under andra kriser?
2020-04-23 · Nyhet

SCB publicerar preliminär försäljningsstatistik

Fredagen den 24 april klockan 10.00 publicerar SCB preliminär försäljningsstatistik för första kvartalet 2020 baserad på momsregistret. Framför allt kan statistiken för mars ge en tidig bild av hur det går för Sveriges ekonomi under coronapandemin.
2020-04-23 · Pressmeddelande

SCB lanserar kartverktyg för lokal åldersstatistik

Personer över 70 år är en extra utsatt riskgrupp i coronapandemin. Nu lanserar SCB ett kartverktyg där vem som helst kan se regional, kommunal och lokal statistik om Sveriges befolkning i den åldern.
2020-04-21 · Pressmeddelande

En av fem klarar inte oväntad utgift på 12 000 kronor

Kriser påverkar mångas hushållsekonomi. Ungefär var femte person klarar inte av en oväntad utgift på 12 000 kronor, enligt SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden.
2020-04-21 · Pressmeddelande

Stockholm sticker ut i statistik över dödsfall

SCB har uppdaterat den preliminära statistiken över dödsfall i Sverige. Stockholms län sticker ut med en ökning av antalet döda jämfört med de senaste åren.
2020-04-20 · Nyhet

Ovanligt många dog vecka 14

För vecka 14  i år har det till SCB rapporterats 2 154 dödsfall i Sverige, vilket är det tredje högsta antalet dödsfall som rapporterats för en vecka under åren 2015-2020. Det visar SCB:s preliminära statistik över döda.
2020-04-14 · Nyhet

Svårare beräkna inflation under coronapandemin

Coronapandemin påverkar samhället på otaliga sätt. Flera tjänster konsumeras inte längre på den svenska marknaden, som charterresor, biobesök och sportevenemang. Det påverkar SCB:s inflationsberäkningar.
2020-04-08 · Pressmeddelande

Var tjugonde över 70 delar bostad med någon under 40

Alla över 70 år uppmanas att begränsa sina kontakter med andra och stanna hemma så mycket som möjligt på grund av coronaviruset. Men alla kan inte isolera sig. Var tjugonde person över 70 i Sverige bor med någon som är yngre än 40 år.
2020-04-08 · Nyhet

SCB publicerar preliminär statistik över döda i Sverige

Statistikmyndigheten SCB får många frågor om Sveriges dödstal med anledning av det nya coronavirusets spridning i landet. Därför kommer SCB att publicera preliminär statistik över döda för att ge en snabbare bild av utvecklingen och möjlighet att jämföra med tidigare år.
2020-04-06 · Pressmeddelande

Cykel eller buss – så långt har Sveriges vårdanställda till jobbet

Kan Sveriges alla vårdanställda ta sig till jobbet utan att åka kollektivt? Rimligtvis inte om cykeln är alternativet. SCB har tagit fram statistik om hur långa cykelavstånd det rör sig om – och för en fjärdedel blir det över en timmes restid enkel väg.
2020-04-03 · Nyhet

Då ser vi coronaeffekterna i statistiken

Än syns inte coronapandemins effekter fullt ut i Sveriges officiella statistik. Men under våren publicerar statistikmyndigheten SCB nya siffror som väntas spegla virusets påverkan på svensk ekonomi. I marsnumret av SCB:s tidskrift SCB-indikatorer redovisas när statistiken publiceras.
2020-04-02 · Pressmeddelande

SCB tar fram coronastatistik

Behovet av information om coronakrisen växer i takt med att covid-19 sprider sig över Sverige. Statistikmyndigheten SCB har vidtagit flera åtgärder för att möta behovet – bland annat genom en särskild sida på scb.se med nyskrivna artiklar om coronavirusets påverkan på samhället.
2020-03-27 · Pressmeddelande

Över 1,6 miljoner svenskar i extra utsatt riskgrupp

Personer över 70 år är extra utsatta när coronaviruset och covid-19 sprids över världen. Sverige har över 1,6 miljoner invånare i den åldern – och de lokala variationerna är stora.
2020-03-27 · Nyhet

Småföretag extra utsatta under coronakrisen

Corona-krisen riskerar att slå ut många företag. Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 150 miljarder kronor riktat mot de minsta företagarna, som står för cirka 18 procent av Sveriges totala sysselsättning.
2020-03-27 · Nyhet

Över 200 000 arbetar i hårt coronadrabbad bransch

När allmänheten slutar resa och äta ute sätts hotell- och restaurangbranschen på hårda prov. SCB har tagit fram ekonomisk statistik om branschen som lamslagits av coronakrisen.
2020-03-26 · Nyhet

Kommuner drabbas hårt av stopp i fordonsindustrin

De stora fordonstillverkarna Volvo och Scania har nu stoppat sin produktion i landet som en följd av coronaviruset. Det här påverkar tiotusentals anställda, och Olofström i Blekinge är den kommun i landet som drabbas hårdast. Där jobbar mer än varannan inom näringslivet i fordonsindustrin, visar siffror från SCB.
2020-03-20 · Nyhet

Skolstängning kan påverka 115 000 vårdanställda

Regeringen förbereder en stängning av landets grundskolor och förskolor för att stoppa spridningen av coronaviruset. Det skulle påverka drygt 115 000 personer som arbetar inom vården, enligt statistik från SCB.
2020-03-17 · Nyhet

Kontakt

Du kan vända dig till vår presstjänst om du har frågor om statistik.