Till innehåll på sidan

Användarrådet för miljö och miljöräkenskaper

Ledamöter

 • Anne Lidgard, Vinnova, ordförande
 • Camilla Anderson, Konjunkturinstitutet
 • Sandra Backlund, Finansdepartementet
 • Magnus Bång, Jordbruksverket
 • Markus Hoffman, Lantmännens riksförbud
 • Emmelie Johansson, Havs och Vattenmyndigheten
 • Holger Jonsson, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Martin Larsson, Miljödepartementet
 • Julien Morel, Naturvårdsverket
 • Martin Palm, Miljödepartementet
 • Malin Willför, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Mötesanteckningar

2020-10-14 (pdf)

2020-05-19 (pdf)

2019-10-25 (pdf)  

2019-05-02 (pdf)  

2018-09-19 (pdf)

2018-03-07 (pdf)

Instruktioner

Kontakta oss

Mikael Schöllin

Avdelningschef SCB
E-post
mikael.schollin@scb.se

Susanna Roth

Telefon
010-479 48 03
E-post
susanna.roth@scb.se