Till innehåll på sidan

Användarrådet för regional statistik

Ledamöter

 • Bo Wictorin, Regionförbundet Sörmland, ordförande
 • Karin Althoff, Västra Götalandsregionen
 • Jan Amcoff, Uppsala universitet
 • Anna Råman, Region Skåne
 • Henrik Gustafsson, Göteborgs stad
 • Marcus Jernström, Tillväxtanalys
 • Jimmy Lindahl, Linköpings kommun
 • Mark Mostert, Boverket
 • Wolfgang Pichler, Tillväxtverket
 • Charlotte Pålsson Lundberg, Norrköpings kommun
 • Fredrik Åkerlind, Näringsdepartementet

Mötesanteckningar

2020-10-15 (pdf)

2020-04-24 (pdf)

2019-10-14 (pdf)

2019-04-10 (pdf) 

Bilaga: Stad, land och urbanisering via kommuner och tätorter (pdf)

2018-11-11 (pdf)

2018-04-25 (pdf)

Instruktioner

Kontakta oss

Mikael Schöllin

Avdelningschef SCB
E-post
mikael.schollin@scb.se

Catarina Nordström

Telefon
010-479 60 77
E-post
catarina.nordstrom@scb.se