Till innehåll på sidan

Användarrådet för kommunikation

Ledamöter

 • David Ståhlberg, David Ståhlberg AB, ordförande
 • Hampus Brynolf, Intellecta
 • Diana Corman, Socialstyrelsen
 • Hanna Ågren, enhetschef RUT (Riksdagens utredningstjänst)
 • Magnus Forslund, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Clara Guibourg, Newsworthy 
 • Anders Hansson, Konjunkturinstitutet
 • Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen
 • Lena Orpana, TCO
 • Camila Salazar Atias, Fryshuset
 • Lotta Sima, Sveriges television (SVT)
 • Daniel Vencu Velasquez, SSU Stockholm
 • Johanna Heden, Regeringskansliet
 • Robin Linderborg, Datastory

Mötesanteckningar

2020-05-29 (pdf)

2019-10-11 (pdf)

2019-06-10 (pdf)

2019-04-03 (pdf)

2018-03-16 (pdf)

Instruktioner

Kontakta oss

Thomas Johansson

Avdelningschef SCB
E-post
thomas.johansson@scb.se

Cecilia Westström

Telefon
010-479 46 40
E-post
cecilia.weststrom@scb.se