Till innehåll på sidan

Användarrådet för statistik över mark och bebyggelse

Ledamöter

 • Olov Schultz, Boverket, ordförande
 • Ragnar Bengtsson, Hyresgästföreningen riksförbundet
 • Helen Ekstam, Regeringskansliet, Näringsdepartementet
 • Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna Sverige
 • Roger Gustafsson, Boverket
 • Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier
 • Henrik Weston, Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Eva Liedholm Johnsson, KTH, Bygg- och fastighetsekonomi
 • Peter Möller, RegLab och Region Dalarna
 • Sara Klinga, SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag
 • Hanna Ridefelt, Formas
 • Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad
 • Marika Ström, Lantmäteriet
 • Jessica Svännel, SLU Alnarp
 • Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Regioner

Mötesanteckningar

2021-03-16 (pdf)

2020-10-08 (pdf)

2020-03-09 (pdf)

2019-10-01 (pdf)

2019-03-27 (pdf)

2018-09-18 (pdf)

2018-03-22 (pdf)

Instruktioner

Kontakta oss

Mikael Schöllin

Avdelningschef SCB
E-post
mikael.schollin@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se