Till innehåll på sidan

Användarrådet för FoU-statistik

Ledamöter

 • Eva Marie Rigné, Sveriges kommuner och regioner, ordförande
 • David Birksjö, Tillväxtanalys
 • Marianne Hall, Lunds universitet
 • Gustav Hansson, Vetenskapsrådet
 • Peter Johansson, Teknikföretagen
 • Mats Johnsson, Utbildningsdepartementet
 • Rolf Nilsson, Vinnova
 • Martin Söderhäll, Universitetskanslersämbetet
 • Johanna Berlin, RISE
 • Roger Svensson, Institutet för Näringslivsforskning
 • Karl Westberg, Näringsdepartementet
 • Martin A Wikström, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien

Mötesanteckningar

2020-11-06 (pdf)

2020-04-20 (pdf)

2019-11-26 (pdf)

2019-04-11 (pdf)

2018-11-22 (pdf)

2018-04-10 (pdf)

Instruktioner

Kontakta oss

Peter Nilsson

Telefon
010-479 42 21
Avdelningschef SCB
E-post
peter.nilsson@scb.se

Lena Sahlin

Telefon
010-479 44 82
E-post
lena.sahlin@scb.se