Till innehåll på sidan

Användarrådet för arbetsmarknadsstatistik

Ledamöter

 • Erik Mellander, IFAU, ordförande
 • Susanna Aggeborn, Finansdepartementet
 • Julia Asplund, Ekonomistyrningsverket
 • Anders Axelsson, Region Skåne
 • John Ekberg, Medlingsinstitutet
 • Petra Nyberg, Arbetsförmedlingen
 • Mårten Pappila, Arbetsgivarverket
 • Binniam Kidane, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Mats Larsson, LO
 • Pär Lundqvist, Svenskt näringsliv
 • Anna Löfgren Eriksson, Unionen
 • Lena Orpana, TCO
 • Johanna Rickne, SOFI Sara Schånberg, Konjunkturinstitutet
 • Thomas Ljunglöf, SACO
 • Per Anders Paulsson, Arbetsmiljöverket
 • Maria Sjödin, Riksbanken
 • Sara Schångberg, Konjunkturinstitutet

Mötesanteckningar

2020-10-13 (pdf)

2020-05-04 (pdf)

2019-10-21 (pdf)

Bilaga 1, Aktuella frågor (pdf)

Bilaga 2, Användarkartläggning (pdf)

Bilaga 3, Läget AKU

Bilaga 4, Underlag kommunikationsplan (pdf)

2019-05-13 (pdf)

2018-10-16 (pdf)

2018-04-17 (pdf)

Instruktioner

Kontakta oss

Magnus Sjöström

Avdelningschef SCB
E-post
magnus.sjostrom@scb.se

Susanne Gullberg Brännström

Telefon
010-479 66 61
E-post
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se