Till innehåll på sidan

Användarrådet för levnadsförhållanden och jämställdhet

Ordförande

Joakim Sonnegård, Regeringskansliet

Ledamöter

 • Katarina Boye, Institutet för social forskning (SOFI)
 • Rodica Bubuioc, Försäkringskassan
 • Jessica Bylund, Myndigheten för delaktighet
 • Hannah Hall, Konsumentverket
 • Johanna Helldén, Jämställdhetsmyndigheten
 • John Kling, Socialstyrelsen
 • Linnea Källqvist, Finansdepartementet
 • Aurora Lewén, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Nasser Nuru Mahmud, Folkhälsomyndigheten
 • Håkan Nyman, Socialdepartementet
 • Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm
 • Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Mötesanteckningar

2022-05-12 (pdf)

2021-10-28 (pdf)

2021-04-12 (pdf)

2020-11-06 (pdf)

2020-05-07 (pdf)

Instruktioner

Kontakta oss

Marie Lideus

Telefon
010-479 65 02
E-post
marie.lideus@scb.se

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se

Charlotte Samuelsson

Telefon
010-479 48 17
E-post
charlotte.samuelsson@scb.se